streptokoky

Streptokoky (lat. Streptococcus) jsou rodem bakterií, které u člověka mohou vyvolávat různá onemocnění (např. faryngitidu, spálu nebo revmatickou horečku). Existuje několik desítek druhů streptokoků; konkrétním příkladem je Streptococcus pneumoniae.

Odvozené přídavné jméno je streptokokový.

Viz také stafylokoky.