Vyhledávání v obsahu NZIP

Počet výsledků: 35

Otevřít filtraci
Jako enterální (střevní) výživu označujeme umělou výživu podávanou do trávicího traktu (tedy jinou formou, než je běžná dieta). Dnes je v oblasti umělé výživy dávána přednost v...
Dehydratace a hyperhydratace se mohou vyskytovat téměř u každého onemocnění, např. při onemocnění srdce, jater, ledvin, centrálního nervového systému, ale i při infekcích a one...
Imunita a výživa představují jednu z vědecky nejproblematičtějších oblastí dietologie. Je pravděpodobné, že dieta nemá prakticky žádný vliv na rozvoj onemocnění imunity, avšak...
Diety byly velmi významnou součástí v péči o nemocné s chorobami ledvin, dnes jejich význam mírně poklesl. Ledviny jsou zatěžovány zejména nadměrným příjmem bílkovin nebo jejic...
Dietní vlivy u krevních chorob se týkají anémií (chudokrevnost) a interakce (vzájemné reakce) potravin a antikoagulační léčby (viz článek Dieta při antikoagulační léčbě ). Pro...
Surová strava byla pravděpodobně stravou pravěku. Její zastánci nejedí tepelně upravené potraviny, jedí jen rostlinnou stravu, ale obvykle nejedí ani chléb, těstoviny, marmelád...
Dietní opatření jsou rozhodující v prevenci aterosklerózy, a tedy i v prevenci cévních příhod typu akutního srdečního infarktu a cévní mozkové příhody. Jde o dlouhodobá celoživ...
Neurologická a psychiatrická onemocnění jsou příkladem nemocí, u nichž specifické diety ztratily na významu. Současně však platí, že udržení dobrého nutričního stavu se stalo d...
Ateroskleróza je onemocnění postihující cévy. Dietní a další režimové vlivy (negativní vliv kouření a absence pohybu) jsou v prevenci aterosklerózy velmi významné. Největší výz...
Potravinovou alergií trpí 6 % dětí do 3 let. Výskyt potravinových alergií činí i u dospělých pravděpodobně cca 3–4 %. Imunitní a alergické reakce jsou velmi komplexní děje, ciz...

Zobrazeno 1 až 10 z 35

Kategorie

Typ

Počet výsledků