Zvláštní výživová opatření

U řady zdravotních stavů je třeba respektovat zvláštní výživová opatření. Jde o různé alergie, potravinové intolerance, vegetariánství, ale i o podvýživu, imunosupresivní léčbu či třeba fenylketonurii. I při užívání léků je třeba se některým potravinám vyhnout. V nemocnicích se mají o léčebnou výživu pacientů starat nutriční týmy.


 • Parenterální výživa

  Jako parenterální výživu označujeme výživu podávanou infuzemi do žil. Parenterální výživa se využívá při nefunkčnosti trávicího traktu. Parenterální podání roztoků pak zajistí dostatek živin, které by nesnesl trávicí trakt.

 • Potravinové intolerance

  Nesnášenlivost jídla může být buď alergického původu (viz článek Potravinové alergie: základní informace) nebo nealergického původu. Ve druhém případě hovoříme o tzv. potravinové intoleranci. Obtíže vyvolané příjmem jídla jsou obvykle chápány široce, v užším slova smyslu se používají, pokud přímo nesouvisí s onemocněním trávicího traktu. Obvykle se projevují obtížemi souvisejícími s trávicím traktem. Jde o častý projev funkčních i organických onemocnění trávicího traktu (nádory, záněty, biliární onemocnění – týkající se žluče, vředová choroba).

 • Metabolický syndrom a dieta

  Metabolický syndrom (neboli syndrom inzulinové rezistence, resp. syndrom X či Reavenův syndrom) byl definován v roce 1988 Reavenem jako kombinace hyperinzulinemie (zvýšená koncentrace inzulinu v krvi), hyperglykemie, hypertriglyceridemie (zvýšená koncentrace triglyceridů) a hypertenze.

 • Léky a diety

  Podávání léků vyvolává významné interakce (vzájemné ovlivňování) s potravinami. Nejdůležitějším problémem je nechutenství, které typicky nastává při jakékoli rozsáhlejší farmakoterapii (léčba pomocí léků). Optimální je proto její velmi rozumné řízení. Bohužel se často setkáváme s pacienty, kteří užívají i přes 15–20 tablet denně; nechutenství je pak logickým vyústěním této situace.

 • Preventivní dietologie

  Preventivní dietologie shrnuje, u kterých chronických nemocí má dieta preventivní význam. Vědeckých průkazů těchto účinků není mnoho.