Vyhledávání v obsahu NZIP

Počet výsledků: 9

Otevřít filtraci
Amfetaminy jsou uměle vyrobené látky, účinkující na centrální nervový systém. Podle rozdělení návykových látek dle působení na psychiku se řadí mezi tzv. stimulační látky ....
Návykové látky můžeme volně rozdělit podle původu na uměle vyrobené (tzv. syntetické) a přírodní; podle legislativy dané země na legální a nelegální; a podle jednotlivých účink...
O tom, že se někdo stane závislým, rozhoduje kombinace více faktorů. Patří mezi ně osobnost jedince, včetně vlivů dědičnosti, vlivy prostředí a společnosti na jednotlivce a dro...
Člověk zneužívající stimulancia může být nápadně energický, podrážděný, mnohomluvný, s menší potřebou spánku a jídla a zornice mívá rozšířené. Stimulancia v léčebných dávkách,...
Kokain je návyková látka s povzbuzujícími účinky na náš centrální nervový systém. Podle rozdělení návykových látek dle působení na psychiku se řadí mezi tzv. stimulační látky...
Stimulační látky neboli stimulancia se vyznačují svými povzbuzujícími účinky na psychiku: povzbuzují centrální nervovou soustavu a umožňují maximální využití energetických záso...
Konopné drogy patří mezi tzv. nepravé halucinogeny, jedná se především o marihuanu, hašiš a hašišový olej. Halucinogeny výrazně mění kvalitu vědomí, psychiku, intenzitu a hlo...
Je obecně známo, že pití alkoholu by se nemělo kombinovat s užíváním některých dalších látek. Přečtěte si, jaká rizika hrozí člověku, který kombinuje pití alkoholu s kouřením n...
Závislost má mnoho tváří a podob, v podstatě může vzniknout na čemkoliv. Každý z nás je individuální, každý má odlišnou míru schopnosti odolávat různým druhům pokušení. Závis...

Zobrazeno 1 až 9 z 9

Kategorie

Typ

Počet výsledků