Vyhledávání v obsahu NZIP

Počet výsledků: 14

Otevřít filtraci
Původcem onemocnění je bakterie Neiseseria meningitidis , k nákaze dochází nejčastěji vzdušnou cestou při bližším styku s nemocným nebo bezpříznakovým nosičem. Nejzávažnější j...
Dětský očkovací kalendář uvádí jednoduchý a stručný přehled povinného i nepovinného hrazeného očkování dětí v ČR. Přehledná tabulka uvádí různé typy vakcinací, i počty dávek, k...
Při cestování do zahraničí je očkování důležitou ochranou před vybranými infekčními onemocněními. Očkování se týká nejen dospělých osob, ale i dětí a adolescentů. Kromě rutinní...
Druhy očkování v ČR stanoví prováděcí vyhláška Ministerstva zdravotnictví k zákonu č. 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví v platném znění [1]. Typy Očkování neboli v...
Kromě zvláštních očkování, která jsou stanovena legislativou, existuje řada doporučených očkování, jejichž aplikace u zdravotnických pracovníků by měla být zvážena podle aktuál...
Meningokoková onemocnění patří mezi závažná přenosná infekční onemocnění, která jsou vyvolána bakterií Neiserria meningitidis. Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS J...
Jednoduchý a stručný přehled povinného i nepovinného očkování dospělých v ČR. Přehledná tabulka uvádí různé typy vakcinací, ohrožené skupiny osob i počty dávek, které je třeba...
Zánět mozkových blan neboli meningitida je obávané onemocnění, které může mít závažnou prognózu. Mozkové blány pokrývají nejen mozek, ale i míchu. Původcem onemocnění může být...
Náš imunitní systém s přibývajícím věkem slábne a stáváme se tak náchylnější k infekčním onemocněním (například k pásovému oparu, pneumokokovým onemocněním). Některé očkovací l...
Původcem onemocnění jsou bakterie  Streptococcus pneumoniae , s velkým počtem různých sérotypů. Onemocnění se přenáší z člověka na člověka prostřednictvím kapének při mluvení,...

Zobrazeno 1 až 10 z 14

Kategorie

Typ

Počet výsledků