Očkování: základní informace

Očkování je podání očkovací látky do lidského organismu za účelem aktivace imunitního systému a navození obranyschopnosti proti dané nemoci. Jeho hlavním cílem je chránit lidi před život ohrožujícími infekčními nemocemi a jejich následky. Ke každému očkování se přistupuje individuálně s ohledem na zdravotní stav pacienta. Aplikace vakcíny mohou někdy provázet reakce, které je třeba sledovat a hlásit ošetřujícímu lékaři.


 • Co je očkování proti infekčním onemocněním?

  Očkování je podání očkovací látky do lidského organismu za účelem aktivace imunitního systému a navození obranyschopnosti proti dané nemoci. Očkování patří mezi nejúčinnější preventivní opatření v boji proti infekčním onemocněním. Je napodobením přirozené infekce, kdy dochází k tvorbě ochranných protilátek. Při aplikaci očkovací látky je do těla vpraven antigen, na který organismus reaguje tvorbou ochranných protilátek a stimulací buněčné imunity. Hlavním cílem očkování je chránit lidi před život ohrožujícími infekčními nemocemi a jejich následky.

 • Co se v těle děje po očkování?

  Po podání očkovací látky se aktivuje imunitní systém očkovaného a tvorba protilátek proti danému infekčnímu onemocnění. To se někdy může projevit zvýšenou teplotou, zarudnutím v místě vpichu (lokální, místní reakce) nebo celkovými příznaky podobnými chřipkovému onemocnění (celkové reakce). Tyto reakce jsou očekávané, přesto mají být sledovány a hlášeny ošetřujícímu lékaři, který vyhodnotí jejich závažnost.

 • Kolektivní imunita

  Očkování má dvě základní funkce – individuální a kolektivní. Na individuální úrovni chráníme před infekcí přímo očkovaného člověka. Pokud je očkováním chráněna většina jedinců v populaci (u některých nemocí je zapotřebí až minimálně 95 %), je šíření původců nemocí velmi omezeno a nemohou vznikat rozsáhlé epidemie. Onemocněním proto nejsou ohroženy ani osoby, které nemohou být z různých důvodů očkovány (například věk, zdravotní stav, chronická onemocnění, poruchy imunity). Kolektivní imunita je stav aktivní imunity (přirozené a aktivně získané) v populaci, obvykle se vyjadřuje jako procento imunních osob v dané populaci. Kolektivní imunita se týká infekčních nemocí přenosných z člověka na člověka.

 • Úhrada očkování

  Ze zákona č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (s účinností od 1.1.2022), jsou hrazena některá očkování z prostředků veřejného zdravotního pojištění, tedy zdravotními pojišťovnami. Očkovací látky jsou zcela zdarma v případě pravidelného očkování v souladu s platnou vyhláškou o očkování. V případě nepovinných hrazených očkování je u vyjmenovaných druhů očkování stanovena vždy jedna vakcína jako plně hrazená, v případě více dostupných očkovacích látek je možnost si na dražší očkovací látku doplatit.

Doporučené externí zdroje

 • Fakta a mýty v očkování – spalničky

  Všeobecně rozšířeným omylem je, že spalničky jsou zcela neškodné onemocnění. Dále se někteří lidé dokonce domnívají, že stávající zdravotnický systém v rozvinutých zemích má k dispozici dostatek prostředků na to, aby mohl poskytnout dobrou péči v případě, že někdo spalničkami onemocní. Tato mylná představa má pravděpodobně svůj původ v úspěšnosti očkování proti spalničkám, protože mnozí lidé se nikdy nesetkali s nikým, kdo onemocněl spalničkami, a nevědí, jak závažný průběh může toto onemocnění mít. 

  Přejít na externí zdroj