Vyhledávání v obsahu NZIP

Počet výsledků: 8

Otevřít filtraci
Bulimie (neboli mentální bulimie, lat. bulimia nervosa ) se vyznačuje záchvaty přejídání, kdy postižený během krátké doby zkonzumuje velké množství jídla. Poté se různými způs...
Za účelem diagnózy bulimie potřebuje lékař odebrat pečlivou anamnézu. Může se přitom vyptávat na stravovací návyky, tělesný i duševní stav, životní styl a sociální prostředí pa...
Zdroje věnované prevenci, spouštěcím faktorům, příčinám, příznakům a léčbě poruch příjmu potravy. Dozvíte se, jaký je rozdíl mezi mentální anorexií a bulimií, které zdravotní k...
Snaha o redukci hmotnosti od nás vyžaduje určité ústupky a sebezapření. Proto je nasnadě, že k tomu musíme být odhodláni, musíme být ochotni do tohoto procesu investovat svůj č...
Poruchy příjmu potravy se mohou projevovat velmi různými způsoby. Zatímco někteří pacienti hladoví, jiní konzumují příliš velké množství potravy. Různé formy poruch příjmu po...
Mentální anorexie a mentální bulimie jsou onemocnění, kde dietní léčba bývá součástí komplexní psychoterapeutické intervence. Pacientky mívají obvykle čistě energetickou maln...
Záchvatovité přejídání (někdy se používá zkratka BED pocházející z anglického výrazu binge-eating disorder ) se řadí mezi poruchy příjmu potravy. Vyznačuje se záchvaty přejídá...
Na rozdíl od neurologických onemocnění nabývá dietologie v psychiatrii velkého významu. Psychiatrická onemocnění mají vztah k metabolickým onemocněním. Jsou to onemocnění typu...

Zobrazeno 1 až 8 z 8

Kategorie

Typ

Počet výsledků