Dieta u neurologických a duševních onemocnění

Neurologická a psychiatrická onemocnění jsou příkladem nemocí, u nichž specifické diety ztratily na významu. Současně však platí, že udržení dobrého nutričního stavu se stalo důležité pro zlepšení prognózy nemocných. Psychiatrická onemocnění mají vztah k metabolickým onemocněním. Jsou to onemocnění typu mentální anorexie a bulimie, ale i obezity, kde je vývoj chorobných změn v těle komplexní s interním i psychiatrickým podílem, a také závažná metabolická onemocnění, vyvolávaná zejména jako vedlejší efekt moderních léků typu psychofarmak.


 • Dieta u neurologických onemocnění – úvod

  Neurologická a psychiatrická onemocnění jsou příkladem nemocí, u nichž specifické diety ztratily na významu. Současně však platí, že udržení dobrého nutričního stavu se stalo důležité pro zlepšení prognózy nemocných.

 • Dieta u roztroušené sklerózy

  Ve světě existují centra zabývající se dietními opatřeními u roztroušené sklerózy. Podávají se zejména omega-3 a omega-6 polynenasycené mastné kyseliny a vitamin D. Z vědeckého hlediska je to sporné.

 • Dieta u Parkinsonovy nemoci

  Parkinsonova nemoc se v pokročilejších formách sdružuje s podvýživou. Ta je podmíněna komplexně třesem, rigiditou (neohebností), dysfagií (poruchami polykání), depresí a organickým psychosyndromem. Významně se podílejí i vedlejší účinky léků.

 • Význam diety u neurologických onemocnění

  Degenerativní onemocnění motorických neuronů jako amyotrofická laterální skleróza či Huntingtonova choroba ohrožují podobně jako parkinsonismus pacienty podvýživou. Důležité je udržet dobrý nutriční (výživový) stav. Žádné specifické diety nemohou však rozvoj onemocnění ovlivnit.

 • Dieta u psychiatrických onemocnění – úvod

  Na rozdíl od neurologických onemocnění nabývá dietologie v psychiatrii velkého významu. Psychiatrická onemocnění mají vztah k metabolickým onemocněním. Jsou to onemocnění typu mentální anorexie a bulimie, ale i obezity, kde je patogeneze onemocnění (vývoj chorobných změn v těle) komplexní s interním i psychiatrickým podílem, a také závažná metabolická onemocnění, vyvolávaná zejména jako vedlejší efekt moderních léků typu psychofarmak.

 • Návyky, deprese a jídlo

  Lidé závislí na návykových látkách nebývají obézní. To může být jistě dáno sociálními problémy, ale i tím, že k uklidnění používají jiné látky, než je jídlo.

Související témata

Duševní onemocnění