Dieta u neurologických a duševních onemocnění

Neurologická a psychiatrická onemocnění jsou příkladem nemocí, u nichž specifické diety ztratily na významu. Současně však platí, že udržení dobrého nutričního stavu se stalo důležité pro zlepšení prognózy nemocných. Psychiatrická onemocnění mají vztah k metabolickým onemocněním. Jsou to onemocnění typu mentální anorexie a bulimie, ale i obezity, kde je vývoj chorobných změn v těle komplexní s interním i psychiatrickým podílem, a také závažná metabolická onemocnění, vyvolávaná zejména jako vedlejší efekt moderních léků typu psychofarmak.


Články

 • Dieta u Alzheimerovy nemoci

  Alzheimerova nemoc a další typy demencí se stávají velkým problémem současnosti. Příčina nemocí není v detailech známa, proto je věnována pozornost i možným dietním faktorům.

 • Deprese a diety

  Podle řady studií je nepochybné, že deprese je nezávislým rizikovým faktorem aterogeneze (vznik aterosklerózy – kornatění tepen), kardiovaskulárních příhod a zejména infarktu myokardu. Vedle sebevražd jsou kardiovaskulární příhody druhou nejčastější příčinou smrti u depresivních pacientů.

 • Dietní a režimové poučení nemocných s psychózou

  Zvýšení hmotnosti po léčbě psychofarmaky (léky) je velkým problémem. Rozdíly mezi jednotlivými léky jsou často nadměrně zdůrazňovány a reakce je velmi individuální. Nárůst váhy a vznik diabetu se týká zejména osob s metabolickým syndromem a s genetickou zátěží diabetem 2. typu. Vhodná je proto dietní edukace (poučení), zejména u osob s rodinnou anamnézou diabetu a osob, které přibývají na hmotnosti po zahájení léčby.

 • Návyky, deprese a jídlo

  Lidé závislí na návykových látkách nebývají obézní. To může být jistě dáno sociálními problémy, ale i tím, že k uklidnění používají jiné látky, než je jídlo.

 • Dieta u psychiatrických onemocnění – úvod

  Na rozdíl od neurologických onemocnění nabývá dietologie v psychiatrii velkého významu. Psychiatrická onemocnění mají vztah k metabolickým onemocněním. Jsou to onemocnění typu mentální anorexie a bulimie, ale i obezity, kde je patogeneze onemocnění (vývoj chorobných změn v těle) komplexní s interním i psychiatrickým podílem, a také závažná metabolická onemocnění, vyvolávaná zejména jako vedlejší efekt moderních léků typu psychofarmak.

Související témata

Duševní onemocnění