Vyhledávání v odbornících/zařízeních NZIP

Počet výsledků: 4

Otevřít filtraci
Jeden řádek souboru obsahuje informaci o počtu zemřelých osob (podle roku úmrtí, pohlaví, věkové kategorie, kraje, příčiny úmrtí na nemoc oběhové soustavy), jde o údaje z databáze zemřelých.
Dále poskytuje procentuální podíl zemřelých vůči celkovému počtu pacientů.
Suspektní případy jsou následně validovány a hlášeny do mezinárodní databáze.
Datová sada obsahuje počet, procento a průměrný věk zemřelých. Každý řádek udává souhrnné údaje osob v daný den rozdělených do skupin podle stavu očkovanosti: bez očkování, s nedokončeným očkováním, s dokončeným očkováním nebo s dokončeným očkováním včetně posilující dávky.

Zobrazeno 1 až 4 z 4

Téma

Organizace

Počet výsledků