Vyhledávání v odbornících/zařízeních NZIP

Počet výsledků: 70

Otevřít filtraci
V datové sadě nejsou uvedena data o očkováních mimo veřejné zdravotní pojištění (samoplátci, připojištění…) nebo služby nevykazované zdravotní pojišťovně, např. výkony agregované do ošetřovacího dne při lůžkové péči.
Pravidelně jsou aktualizovaná lůžka, která umožňují poskytování daného typu péče, tj. mají nezbytný personál a odpovídající materiálně technické zabezpečení.
Datová sada podle krajů ČR obsahující denní přehledy změn volných kapacit v nemocnicích akutní péče (celkové počty dostupných přístrojů a lůžek společně s volnými kapacitami v jednotlivých dnech) v souvislosti se šířením nákazy onemocnění COVID-19.
Tato změna umožní přesnější sledování a možnosti poskytování specializované péče především v období po epidemii COVID-19 v ČR.
NRPZS poskytuje kompletní přehled o všech poskytovatelích zdravotních služeb v České republice, bez ohledu na jejich zřizovatele.
Datová sada obsahuje počet, procento a průměrný věk osob hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče (JIP). Každý řádek udává souhrnné údaje osob v daný den rozdělených do skupin podle stavu očkovanosti: bez očkování, s nedokončeným očkováním, s dokončeným očkováním nebo s dokončeným očkováním včetně posilující dávky.
Datová sada obsahuje počet nově hospitalizovaných osob na jednotce intenzivní péče (JIP) dle rozdělení do jednotlivých věkových kategorií.
V sadě jsou uvedeny stavy před a po očkování z pohledu indikace testu, pozitivity, hospitalizace a léčby na jednotce intenzivní péče (JIP) s onemocněním COVID-19. Hraniční datum pro definici očkování je vždy 14 dní po datu dokončení očkování.
Primární data z dotazníkového průzkumu nelékařského zdravotnického personálu u poskytovatelů zdravotních služeb/ve zdravotnických zařízeních z 2. poloviny roku 2018.
Excel XLSX PDF
Seznam zapojených organizací v působnosti Ministerstva zdravotnictví do projektu zveřejńování faktur na adrese https://faktury.mzcr.cz/
Hospodářství a finance
XML

Zobrazeno 1 až 10 z 70

Téma

Organizace

Počet výsledků