Vyhledávání v odbornících/zařízeních NZIP

Počet výsledků: 4

Otevřít filtraci
Identifikační čísla externích zdrojů (externi_zdroj_id) neobsahují inkrementálně všechny hodnoty, protože přehled zobrazuje pouze externí zdroje použité ve veřejně publikovaných článcích.
Dále jsou v sadě uvedeny počty testů dle indikace (diagnostické indikace, epidemiologické indikace, preventivní a plošné testování, ostatní), pozitivní záchyty dle indikace testu a pozitivní záchyty (včetně reinfekcí) dle typu testu (symptomy jsou objektivně vyšetřeny u indikovaných osob, v rámci plošného testování jde o vyjádření subjektivního posouzení testovaného). Zdrojem dat je centrální Informační systém infekčních nemocí (ISIN).
Přehled všech uhrazených faktur Referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů za kalendářní rok 2018.
Hospodářství a finance
Excel XLSX
Dále pak obsahuje počty článků a zdrojů v jednotlivých kategoriích. Identifikační čísla kategorií (kategorie_id) neobsahují inkrementálně všechny hodnoty, protože přehled zobrazuje pouze veřejně publikované kategorie.

Zobrazeno 1 až 4 z 4

Téma

Organizace

Počet výsledků