Onkologie: Mortalita zhoubných nádorů v regionech ČR

Datová sada umožňuje analýzu mortality na novotvary v ČR a krajích. Zdrojem dat jsou individuální anonymizované záznamy Listu o prohlídce zemřelého (LPZ) validované a korigované podle údajů o mortalitě uvedené v datech Národního onkologického registru (NOR) u vybraných diagnóz.
Téma Zdraví
Periodicita aktualizace roční
Související území Česká republika
Kontakt Jan Mužík
Dokumentace Zobrazit dokumentaci
Časové pokrytí 1. 1. 1980 – 31. 12. 2022
Organizace ÚZIS ČR

Distribuce datové sady

CSV
Onkologie: Mortalita zhoubných nádorů v regionech ČR
CC BY 4.0 Jan Mužík, Denisa Krejčí, Michaela Cvanová, Petr Klika, Jiří Jarkovský, Klára Benešová, Daniel Klimeš, Martin Komenda, Ladislav Dušek
Originální databáze Není autorskopr​ávně chráněnou databází
Zvláštní právo pořizovatele databáze Nespecifik​ovaný
Osobní údaje Neobsahuje