NZIP: Přehled kategorií

Datová sada obsahuje výčet všech kategorií článků z Národního zdravotnického informačního portálu (nzip.cz). Dále pak obsahuje počty článků a zdrojů v jednotlivých kategoriích. Identifikační čísla kategorií (kategorie_id) neobsahují inkrementálně všechny hodnoty, protože přehled zobrazuje pouze veřejně publikované kategorie. Některé kategorie obsahují pouze rozpracované a zatím nepublikované články, a proto dosud nebyly publikovány ani tyto kategorie.
Téma Zdraví
Periodicita aktualizace roční
Související území Česká republika
Kontakt Martin Komenda
Dokumentace Neuvedeno
Časové pokrytí 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
Klasifikace dle EuroVoc Neuvedeno
Organizace ÚZIS ČR

Distribuce datové sady

CSV
NZIP: Přehled kategorií
Autorské dílo Neobsahuje
Originální databáze Není autorskopr​ávně chráněnou databází
Zvláštní právo pořizovatele databáze Nespecifik​ovaný
Osobní údaje Neobsahuje