NZIP: Přehled doporučených externích zdrojů

Datová sada obsahuje přehled všech doporučených validních externích zdrojů, které jsou odkazovány na Národním zdravotnickém informačním portálu (nzip.cz). U jednotlivých externích zdrojů je uveden jejich autor (zaštiťující instituce), název, kategorie a datum zveřejnění a poslední úpravy. Identifikační čísla externích zdrojů (externi_zdroj_id) neobsahují inkrementálně všechny hodnoty, protože přehled zobrazuje pouze externí zdroje použité ve veřejně publikovaných článcích. Některé externí zdroje jsou obsaženy pouze v rozpracovaných a zatím nepublikovaných článcích, a proto dosud nebyly publikovány ani tyto externí zdroje.
Téma Zdraví
Periodicita aktualizace roční
Související území Česká republika
Kontakt Martin Komenda
Dokumentace Neuvedeno
Časové pokrytí 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
Klasifikace dle EuroVoc Neuvedeno
Organizace ÚZIS ČR

Distribuce datové sady

CSV
NZIP: Přehled doporučených externích zdrojů
Autorské dílo Neobsahuje
Originální databáze Není autorskopr​ávně chráněnou databází
Zvláštní právo pořizovatele databáze Nespecifik​ovaný
Osobní údaje Neobsahuje