Onkologie: Incidence a prevalence zhoubných nádorů v regionech ČR

Datová sada umožňuje podrobné analýzy incidence a prevalence nádorů v ČR a krajích. Zdrojem dat jsou individuální anonymizované záznamy Národního onkologického registru (NOR) od roku 1994 do současnosti a obsahují základní sociodemografické údaje pacienta, údaje o diagnóze novotvaru a rozsahu onemocnění a údaj o případném úmrtí pacienta.
Téma Zdraví
Periodicita aktualizace roční
Související území Česká republika
Kontakt Jan Mužík
Dokumentace Zobrazit dokumentaci
Časové pokrytí 1. 1. 1977 – 31. 12. 2022
Organizace ÚZIS ČR

Distribuce datové sady

CSV
Onkologie: Incidence a prevalence zhoubných nádorů v regionech ČR
CC BY 4.0 Jan Mužík, Denisa Krejčí, Michaela Cvanová, Petr Klika, Jiří Jarkovský, Klára Benešová, Daniel Klimeš, Martin Komenda, Ladislav Dušek
Originální databáze Není autorskopr​ávně chráněnou databází
Zvláštní právo pořizovatele databáze Nespecifik​ovaný
Osobní údaje Neobsahuje