COVID-19: Přehled provedených testů podle typu a indikace

Klíčová slova: koronavirus testování covid-19
Datová sada obsahující denní počty provedených testů s rozlišením na PCR testy a antigenní testy na onemocnění COVID-19 dle hlášení laboratoří. Dále jsou v sadě uvedeny počty testů dle indikace (diagnostické indikace, epidemiologické indikace, preventivní a plošné testování, ostatní), pozitivní záchyty dle indikace testu a pozitivní záchyty (včetně reinfekcí) dle typu testu (symptomy jsou objektivně vyšetřeny u indikovaných osob, v rámci plošného testování jde o vyjádření subjektivního posouzení testovaného). Zdrojem dat je centrální Informační systém infekčních nemocí (ISIN). Primární data byla analyticky zpracována a následně transformována do podoby publikovatelné online týmem ÚZIS ČR.
Téma Zdraví
Periodicita aktualizace denní
Související území Česká republika
Kontakt Martin Komenda
Dokumentace Zobrazit dokumentaci
Časové pokrytí
Organizace ÚZIS ČR

Distribuce datové sady

CSV
COVID-19: Přehled provedených testů podle typu a indikace
Autorské dílo Neobsahuje
Originální databáze Není autorskopr​ávně chráněnou databází
Zvláštní právo pořizovatele databáze Nespecifik​ovaný
Osobní údaje Neobsahuje