Vyhledávání v odbornících/zařízeních NZIP

Počet výsledků: 102

Otevřít filtraci
Datová sada obsahuje přehled všech článků zveřejněných na Národním zdravotnickém informačním portálu (nzip.cz). U jednotlivých článků je uveden jejich autor, název, kategorie, datum zveřejnění a poslední úpravy. Identifikační čísla článků (clanek_id) neobsahují inkrementálně všechny hodnoty, protože přehled zobrazuje pouze veřejně publikované články. Některé články byly rozpracovány, ale nebyly publikovány, některé budou publikovány v budoucnu.
Datová sada obsahuje přehled všech doporučených validních externích zdrojů, které jsou odkazovány na Národním zdravotnickém informačním portálu (nzip.cz). U jednotlivých externích zdrojů je uveden jejich autor (zaštiťující instituce), název, kategorie a datum zveřejnění a poslední úpravy. Identifikační čísla externích zdrojů (externi_zdroj_id) neobsahují inkrementálně všechny hodnoty, protože přehled zobrazuje pouze externí zdroje použité ve veřejně publikovaných článcích. Některé externí zdroje jsou obsaženy pouze v rozpracovaných a zatím nepublikovaných článcích, a proto dosud nebyly publikovány ani tyto externí zdroje.
Obsahem je komplexní přehled základních epidemiologických parametrů (počty diagnostikovaných osob s COVID-19 včetně reinfekcí, počty aktuálně nakažených včetně reinfekcí, hospitalizovaní pacienti) se zaměřením na seniorní zranitelné skupiny obyvatel (kategorie věku 65+, 75+) na geografické úrovni obcí s rozšířenou působností (ORP).
Obsahem jsou vstupní data pro výpočet indikátoru mamografického screeningu (c50) s názvem Pokrytí cílové populace screeningovým vyšetřením.
Obsahem datové sady jsou vstupní data pro výpočet indikátoru cervikálního screeningu (c53) s názvem Pokrytí cílové populace screeningovým vyšetřením v jednoletém intervalu.
Zdraví
CSV
Obsahem datové sady jsou vstupní data pro výpočet indikátoru kolorektálního screeningu (c18 až c20) s názvem Pokrytí cílové populace screeningovým vyšetřením ve dvouletém intervalu.
Obsah datové sady zahrnuje základní epidemiologické parametry (počty nově diagnostikovaných osob s COVID-19 včetně reinfekcí, počty aktuálně nakažených včetně reinfekcí) na úrovni obcí ČR.
Obsah datové sady na úrovni městských části hlavního města Prahy zahrnuje základní epidemiologické parametry (počty diagnostikovaných osob s COVID-19 včetně reinfekcí, počty aktuálně nakažených včetně reinfekcí), které umožní průběžně sledovat základní epidemiologické ukazatele a vyhodnocovat trendy na pozadí dat publikovaných pro celou ČR.
Datová sada podle krajů ČR obsahující denní přehledy změn volných kapacit v nemocnicích akutní péče (celkové počty dostupných lůžek a přístrojů společně s volnými kapacitami v jednotlivých dnech) v souvislosti se šířením nákazy onemocnění COVID-19. Datová sada obsahuje přehledy o následujících parametrech: lůžka (standardní s kyslíkem), lůžka (s možností HFNO), lůžka (s možností UPV), lůžka (infekční oddělení s kyslíkem), lůžka (infekční oddělení s možností HFNO), lůžka (infekční oddělení s možností UPV), přístroje: ECMO, přístroje: CVVHD, přístroje: ventilátory přenosné, přístroje: anesteziologické přístroje s ventilátorem. Data jsou dostupná od 21. října 2021, kdy byla nasazena nová verze webové aplikace Online dispečink intenzivní péče, která obsahuje nové rozdělení na lůžka neinfekční (standardní) a lůžka na infekčních odděleních. Tato změna umožní přesnější sledování a možnosti poskytování specializované péče především v období po epidemii COVID-19 v ČR. Při aktualizaci dat se vždy zohledňuje primární účel použití daného přístroje a v souladu s tímto účelem se vyplňuje volná kapacita (je-li například lůžko s přístrojem pro UPV, který je vybaven také funkcí HFNO, pak se uvádí do skupiny lůžka (s možností UPV). Lůžka se vždy vykazují pouze v kombinaci s daným přístrojem (kyslík, HFNO, UPV), samostatná evidence těchto přístrojů neuvádí potřebnou informaci pro sledování a plánování kapacit IP.
Datová sada obsahuje výčet všech kategorií článků z Národního zdravotnického informačního portálu (nzip.cz). Dále pak obsahuje počty článků a zdrojů v jednotlivých kategoriích. Identifikační čísla kategorií (kategorie_id) neobsahují inkrementálně všechny hodnoty, protože přehled zobrazuje pouze veřejně publikované kategorie. Některé kategorie obsahují pouze rozpracované a zatím nepublikované články, a proto dosud nebyly publikovány ani tyto kategorie.

Zobrazeno 1 až 10 z 102

Téma

Organizace

Počet výsledků