RNA viry

RNA viry tvoří velmi rozsáhlou skupinu virů, jejichž genetická informace je uložena v RNA. Podle toho, zda je obsažená RNA jednořetězcová nebo dvouřetězcová, se RNA viry dále člení na:

  • jednořetězcové RNA viry neboli ssRNA viry – zkratka pochází z anglického výrazu single-stranded ribonucleic acid (tyto RNA viry významně převažují),
  • dvouřetězcové RNA viry neboli dsRNA viry – zkratka pochází z anglického výrazu double-stranded ribonucleic acid.

Mezi onemocnění, která u člověka způsobují RNA viry, se řadí například rýma, chřipka, SARS, MERS, COVID-19, vzteklina, poliomyelitida, spalničky a mnoho dalších.

Viz také viry, DNA viry.