virové infekce

Virové infekce jsou infekce způsobené viry. Viry mohou způsobovat celou řadu virových onemocnění, při nichž buď zabíjejí buňky hostitele, nebo alespoň narušují jejich funkci.

Virová infekce obecně probíhá tak, že virus pronikne do těla hostitele a vstoupí dovnitř nějaké buňky, kde uvolní svou genetickou informaci. Při dělení buňky se virus množí. Když buňka odumře, uvolní se nové částice viru, které infikují nové buňky. Některé viry však buňky přímo nezabíjejí, ale mění jejich funkci.

Virová infekce není totéž co virové onemocnění, neboť infekce se nemusí navenek nijak projevit (alespoň zpočátku).

Viz také viry, infekce, bakteriální infekce, plísňové infekce, parazitární infekce.