maltóza

Maltóza neboli sladový cukr je disacharid, který se skládá ze dvou glukózových podjednotek. Maltóza vzniká například při rozkladu škrobu a glykogenu. K odbourávání škrobu (a vzniku maltózy) dochází např. v naklíčených a usušených semenech ječmene (sladu), který se používá při výrobě piva. Odtud pochází i označení „sladový cukr“.