fruktóza

Fruktóza neboli ovocný cukr je monosacharid, který se přirozeně vyskytuje v mnoha druzích ovoce a zeleniny, a to buď jako volná fruktóza, nebo jako součást sacharózy (disacharid), případně inulinu (polysacharid). Fruktóza se dále vyskytuje v rafinovaných cukrech, v medu a v některých přírodních sirupech.

Obrázek: Chemická struktura fruktózy. Barevně jsou odlišeny atomy různých chemických prvků: uhlíku (šedá), vodíku (bílá) a kyslíku (červená). (Zdroj: Wikimedia Commons, Public Domain)

Viz také monosacharidy.