laktóza

Laktóza neboli mléčný cukr je disacharid, který se skládá z galaktózy a glukózy. Laktóza se vyskytuje v mléce savců a dodává mu nasládlou chuť. V trávicím traktu štěpí laktózu enzym označovaný jako laktáza na galaktózu a glukózu. U některých lidí je však tento enzym málo účinný nebo zcela nefunkční; organismus pak nedokáže laktózu strávit, což se označuje jako intolerance laktózy. V dospělosti dokáže trávit laktózu více než 70 % obyvatel západní Evropy, zatímco u lidí z oblastí Afriky, východní a jihovýchodní Asie a Oceánie je to méně než 30 %.