steroidní hormony

Steroidní hormony zahrnují skupinu strukturně podobných hormonů, které v organismu vznikají z cholesterolu a řídí různé fyziologické procesy v těle. Rozlišuje se pět hlavních podskupin steroidních hormonů: glukokortikoidy, mineralokortikoidy (tyto dvě skupiny jsou souhrnně označovány jako kortikosteroidy), androgeny, estrogeny a gestageny.

Viz také steroidy, hormony.