steroidní hormony

Steroidní hormony zahrnují skupinu strukturně podobných hormonů, které v organismu vznikají z cholesterolu a řídí různé fyziologické procesy v těle. Rozlišuje se pět hlavních podskupin steroidních hormonů: glukokortikoidy, mineralokortikoidy, androgeny, estrogeny a gestageny.