srdečně-cévní onemocnění

Srdečně-cévní onemocnění neboli kardiovaskulární onemocnění je obecný pojem, který zahrnuje některá onemocnění srdce a krevních cév. Těmi nejvýznamnějšími jsou ateroskleróza a ischemická choroba srdeční.

Srdečně-cévní onemocnění jsou nejčastější příčinou předčasných úmrtí a invalidity. Projevují se srdečními infarkty, cévními mozkovými příhodami nebo ischemickou chorobou dolních končetin. Jejich nástup lze zásadně oddálit důslednou primární prevencí, především zdravou životosprávou, a intervencemi ovlivnitelných rizikových faktorů u lékaře.

Na diagnostiku a léčbu srdečně-cévních onemocnění se specializují kardiologové.

Viz také srdce, krevní cévy.

Související příspěvky:

Pojem souvisí s kategoriemi:

Srdce, krevní oběh a cévy