opouzdřené nervové zakončení

Opouzdřené nervové zakončení (angl. encapsulated nerve ending) je strukturně o něco složitějším typem smyslového receptoru než volné nervové zakončení. Jedná se o zakončení senzorického neuronu, jehož dendrity (krátké a větvené výběžky) jsou zapouzdřeny v pojivové tkáni, která zvyšuje jejich citlivost. Opouzdřená nervová zakončení se navzájem výrazně liší tvarem, velikostí i rozmístěním v těle. Konkrétními příklady opouzdřených nervových zakončení jsou tzv. Meissnerova tělíska, Krauseho tělíska, Vaterova-Paciniho tělíska, Ruffiniho tělíska (nacházejí se v kůži) a proprioreceptory (nacházejí se v různých částech pohybového aparátu). Podobně jako volná nervová zakončení se i opouzdřená nervová zakončení podílejí na vnímání doteku, bolesti, tlaku či teploty, a navíc ještě propriocepce.

Obrázek: Klasifikace smyslových receptorů – schematický nákres. Senzorické neurony mají buď volná nervová zakončení (a) nebo opouzdřená nervová zakončení (b). Naproti tomu světločivé buňky v sítnici – například tyčinky – jsou příkladem specializovaných receptorových buněk (c). Tyto buňky uvolňují neurotransmitery směrem k bipolárnímu neuronu, který následně tvoří synapsi s neurony zrakového nervu. (Zdroj: By OpenStax: Anatomy & Physiology, March 11, 2023, CC BY 4.0)

Viz také smyslové receptory.

Související příspěvky: