receptorové buňky

Receptorové buňky neboli smyslové buňky jsou strukturně složitějším typem smyslových receptorů. Řadí se mezi ně například světločivné buňky v sítnici, chuťové buňky na povrchu jazyka apod. Receptorové buňky jsou specializované epitelové buňky nebo malé nervové buňky, které převádějí senzorické informace k senzorickým neuronům. Vnímají většinu typů speciálních senzorických informací (chuť, zrak, sluch, rovnováha).

Viz také buňka, receptor.