volná nervová zakončení

Volné nervové zakončení (angl. free nerve ending) je strukturně nejjednodušším typem smyslového receptoru. Jedná se o zakončení senzorického neuronu, jehož dendrity (krátké a větvené výběžky) se nacházejí ve tkáni přijímající smyslové vjemy – například ve škáře (hlouběji uložené vrstvě kůže). Volná nervová zakončení se podílejí na vnímání tlaku, doteku, bolesti, svědění či teploty.

Obrázek: Klasifikace smyslových receptorů – schematický nákres. Senzorické neurony mají buď volná nervová zakončení (a) nebo opouzdřená nervová zakončení (b). Naproti tomu světločivé buňky v sítnici – například tyčinky – jsou příkladem specializovaných receptorových buněk (c). Tyto buňky uvolňují neurotransmitery směrem k bipolárnímu neuronu, který následně tvoří synapsi s neurony zrakového nervu. (Zdroj: By OpenStax: Anatomy & Physiology, March 11, 2023, CC BY 4.0)

Viz také smyslové receptory.

Související příspěvky: