smyslové receptory

Smyslové receptory neboli senzorické receptory jsou specializované buňky, které přijímají podněty z okolního prostředí, aby je organismus prostřednictvím nervového systému mohl dále vyhodnocovat a podle získaných informací jednat, přizpůsobit se prostředí apod. Většinu smyslových receptorů můžeme zařadit do jedné ze dvou hlavních kategorií:

  • Volná nervová zakončení senzorických neuronů – mapují většinu typů obecných senzorických informací, jako je zejména dotek, bolest, tlak, teplota či propriocepce.
  • Kompletní receptorové buňky – strukturně složitější typ, vnímají většinu typů speciálních senzorických informací (chuť, zrak, sluch, rovnováha).