smyslové receptory

Smyslové receptory neboli senzorické receptory jsou specializované struktury, které přijímají podněty z okolního prostředí, aby je organismus prostřednictvím nervového systému mohl dále vyhodnocovat a podle získaných informací jednat, přizpůsobit se prostředí apod. Většinu smyslových receptorů můžeme zařadit do jedné ze dvou hlavních kategorií:

Obrázek: Schematické znázornění čtyř typů senzorických neuronů (A, B, C, D – odshora až dolů), resp. smyslových receptorů (A, B, C, D – pouze horní část obrázku). Senzorické neurony mohou mít volná nervová zakončení (A) nebo opouzdřená nervová zakončení (B). Jiné senzorické neurony přímo komunikují se specializovanými receptorovými buňkami (C). U posledního typu senzorických neuronů je buněčné tělo přímo smyslovým receptorem, potažmo receptorovou buňkou (D). (Zdroj: By Shigeru23 - Made by uploader (ref:岩堀修明著、『感覚器の進化』、講談社、2011年1月20日第1刷発行、ISBN 9784062577120、21頁), CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14917776)

Viz také smysl, receptor, smyslové orgány.