světločivé buňky

Světločivé buňky neboli fotoreceptorové buňky jsou specializované buňky, které se nacházejí v sítnici a jsou zcela nezbytné k vidění. Světločivé buňky přeměňují světlo na signály, které mozek dokáže dále zpracovat a vnímat jako „obrázky“. U člověka rozlišujeme dva hlavní typy světločivých buněk: čípky a tyčinky.

Terminologická poznámka: V některých textech je uváděn název „světločivné buňky“, který je však zkomolený. Přídavné jméno „světločivý“ je složeninou ze slov „světlo“ + „čiva“, přičemž „čiva“ je starším označením pro nerv.

Viz také buňka.

Související příspěvky: