dendrity

Dendrity jsou krátké a bohatě větvené výběžky neuronů, jejichž počet kolísá od jednoho po několik desítek, někdy i stovek. Na většině dendritů lze najít krátké výrůstky, které se podílejí na struktuře synapsí. Dendrity slouží jako příjmová místa: jejich prostřednictvím neuron přijímá signály (nervové vzruchy) od jiných neuronů.