vrozené srdeční vady

Vrozené srdeční vady se řadí mezi nejčastější vrozené vývojové vady novorozenců. Z 1000 dětí bývá těmito vadami postiženo 7 až 10. Některé z nich bývají zjištěny již během prenatálního vývoje, jiné až po narození. Závažnost zdravotního postižení způsobeného vrozenými srdečními vadami závisí na formě a závažnosti samotného defektu. Celkové vyhlídky na vyléčení jsou nicméně dobré: i lidé s operovanými srdečními vadami obvykle mívají vysokou kvalitu života.

Rozlišujeme tři velké skupiny vrozených srdečních vad:

  1. Vrozené srdeční vady bez zkratu:
  2. Vrozené srdeční vady s levopravým zkratem:
  3. Komplexní srdeční vady:

Viz také vrozený, vrozené vývojové vady.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Vrozené srdeční vady