vrozené srdeční vady

Vrozené srdeční vady se řadí mezi nejčastější vrozené vývojové vady novorozenců. Z 1000 dětí bývá těmito vadami postiženo 7 až 10. Některé z nich bývají zjištěny již během prenatálního vývoje, jiné až po narození. Závažnost zdravotního postižení způsobeného vrozenými srdečními vadami závisí na formě a závažnosti samotného defektu. Celkové vyhlídky na vyléčení jsou nicméně dobré: i lidé s operovanými vadami srdce obvykle mívají vysokou kvalitu života.

Viz také vrozený.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Vrozené srdeční vady