Fallotova tetralogie

Fallotova tetralogie neboli TOF (zkratka pochází z anglického názvu tetralogy of Fallot) je jedna z vrozených srdečních vad. Tato srdeční vada je kombinací čtyř současných vrozených defektů:

Čím užší je stenóza výtoku z pravé komory do plicnice, tím intenzivnější je vada i cyanóza dítěte, protože tím více odkysličené krve se dostává přímo do aorty (pravolevý zkrat). Zúžení odtokové cesty se obvykle během prvních měsíců života ještě zvyšuje. Modré zbarvení (cyanóza) je nejvíce patrné na rtech.

Obrázek: Fallotova tetralogie – schematický nákres. Vysvětlivky: RA = pravá síň, RV = pravá komora, LA = levá síň, LV = levá komora, SVC = horní dutá žíla, IVC = dolní dutá žíla, MPA = plicnice, Ao = aorta, TV = trojcípá chlopeň, MV = mitrální chlopeň, PV = plicní chlopeň, AoV = aortální chlopeň. (Zdroj: By Centers for Disease Control and Prevention - Centers for Disease Control and Prevention, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29525839)

Viz také defekt.

Související příspěvky: