koarktace aorty

Koarktace aorty je jedna z vrozených srdečních vad. Vyznačuje se zúžením aorty těsně za místem, kde se oddělují tepny vedoucí do horní části těla (tedy v místě tzv. aortálního isthmu). Tento defekt zatěžuje především levou komoru, která tlačí okysličenou krev do vzestupné části aorty a dále do aortálního oblouku. Odpor kladený zúžením vede ke zvýšení krevního tlaku v horní polovině těla, zatímco v dolní polovině těla, zejména v nohou, je krevní tlak nízký.

Obrázek: Koarktace aorty – schematický nákres. (Zdroj: Blausen.com staff (2014). Medical gallery of Blausen Medical 2014. WikiJournal of Medicine 1 (2). DOI: 10.15347/wjm/2014.010. ISSN 2002-4436. - Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29294585)

Viz také aorta.

Související příspěvky: