koarktace aorty

Koarktace aorty je jedna z vrozených srdečních vad. Vyznačuje se zúžením aorty těsně za místem, kde se oddělují tepny vedoucí do horní části těla (tedy v místě tzv. aortálního isthmu). Tento defekt zatěžuje především levou komoru, která tlačí okysličenou krev do vzestupné části aorty a dále do aortálního oblouku. Odpor kladený zúžením vede ke zvýšení krevního tlaku v horní polovině těla, zatímco v dolní polovině těla, zejména v nohou, je krevní tlak nízký.

Viz také aorta.

Související příspěvky: