defekt síňového septa

Defekt síňového septa, defekt septa síní neboli ASD (zkratka pochází z anglického názvu atrial septal defect) je jedna z vrozených srdečních vad. Vyznačuje se otvorem v síňovém septu, tj. dělící přepážce mezi srdečními síněmi. Během prenatálního vývoje je takový otvor, tzv. foramen ovale, přítomen u všech lidí. Za normálních okolností se však uzavírá během prvních týdnů života. Přibližně u třetiny lidí se však neuzavírá zcela a zůstává po něm malý otvor, tzv. patentní foramen ovale. Vzhledem k tomu, že za normálních okolností je tlak v levém srdci vyšší než v pravém srdci, část krevního toku, který by za normálních okolností putoval do systémového oběhu, prochází otvorem do pravého srdce. Tato část krve pak znovu koluje skrze plicní oběh, a není tak k dispozici pro přenos kyslíku v organismu. Zpočátku děti obvykle nemají žádné příznaky, dlouhodobě však může docházet k přetížení plicního oběhu s plicní hypertenzí či k pravostrannému srdečnímu selhání.

Obrázek: Defekt síňového septa – schematický nákres. Vysvětlivky: RA = pravá síň, RV = pravá komora, LA = levá síň, LV = levá komora, SVC = horní dutá žíla, IVC = dolní dutá žíla, MPA = plicnice, Ao = aorta, TV = trojcípá chlopeň, MV = mitrální chlopeň. (Zdroj: By Centers for Disease Control and Prevention - Centers for Disease Control and Prevention, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29525848)

Viz také defekt, síňové septum.

Související příspěvky: