defekt atrioventrikulárního septa

Defekt atrioventrikulárního septa je jedna z vrozených srdečních vad. Vyznačuje se malformací atrioventrikulárního septa (tj. přepážky mezi pravou síní a levou komorou) spolu s defektem cípatých chlopní (tedy srdečních chlopní mezi síněmi a komorami). Všechny tyto struktury jsou tvořeny během prenatálního vývoje spojením tzv. endokardových polštářů. Pokud k jejich fúzi nedojde nebo je jen nedokonalá, ve spodní části síňového septa a v horní části komorového septa zůstávají otvory. Místo dvou cípatých chlopní vzniká obvykle jen jedna s pěti cípy. Zvláště často jsou touto vadou postiženy děti s Downovým syndromem. Výše zmíněnými otvory pak proudí krev z levé do pravé části srdce (levo-pravý zkrat). Spojená chlopeň navíc často netěsní (nedomykavost chlopně), což funkci srdce dále zatěžuje. Pokud je komorový defekt příliš velký, zvyšuje se tlak v plicním oběhu a pravá část srdce je přetěžována.

Viz také defekt, atrioventrikulární septum.

Související příspěvky: