defekt atrioventrikulárního septa

Defekt atrioventrikulárního septa neboli AVSD (zkratka pochází z anglického názvu atrioventricular septal defect) je jedna z vrozených srdečních vad. Vyznačuje se malformací atrioventrikulárního septa (tj. přepážky mezi pravou síní a levou komorou) spolu s defektem cípatých chlopní (tedy srdečních chlopní mezi síněmi a komorami). Všechny tyto struktury jsou tvořeny během prenatálního vývoje spojením tzv. endokardových polštářů. Pokud k jejich fúzi nedojde nebo je jen nedokonalá, ve spodní části síňového septa a v horní části komorového septa zůstávají otvory. Místo dvou cípatých chlopní vzniká obvykle jen jedna s pěti cípy. Zvláště často jsou touto vadou postiženy děti s Downovým syndromem. Výše zmíněnými otvory pak proudí krev z levé do pravé části srdce (levopravý zkrat). Spojená chlopeň navíc často netěsní (nedomykavost chlopně), což funkci srdce dále zatěžuje. Pokud je komorový defekt příliš velký, zvyšuje se tlak v plicním oběhu a pravá část srdce je přetěžována.

Obrázek: Defekt atrioventrikulárního septa – schematický nákres. Vysvětlivky: RA = pravá síň, RV = pravá komora, LA = levá síň, LV = levá komora, SVC = horní dutá žíla, IVC = dolní dutá žíla, MPA = plicnice, Ao = aorta, CAVV = společná atrioventrikulární chlopeň, PV = plicní chlopeň, AoV = aortální chlopeň. (Zdroj: By Centers for Disease Control and Prevention - Centers for Disease Control and Prevention, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29525846)

Viz také defekt, atrioventrikulární septum.

Související příspěvky: