otevřená Botallova dučej

Otevřená Botallova dučej neboli PDA (zkratka pochází z anglického názvu patent ductus arteriosus) je jedna z vrozených srdečních vad. Botallova dučej je malá krevní céva, která u nenarozených dětí propojuje aortu s plicnicí a po narození se uzavírá. Pokud se tak nestane, což nastává nejčastěji u předčasně narozených dětí, mluvíme o otevřené (patentní, perzistentní) Botallově dučeji. Pokud je tento defekt velký, dochází ke značnému vtoku krve z aorty do plicnice. Plíce jsou tak překrvené, zatímco zbytek těla je, navzdory zvýšené srdeční námaze, prokrven méně. I při tomto defektu (podobně jako u některých jiných vrozených srdečních vad) dochází ke zvýšenému namáhání pravého srdce. U některých vrozených srdečních vad může nicméně otevřená Botallova dučej paradoxně zachránit život, neboť umožňuje výměnu krve mezi plicním oběhem a systémovým oběhem. V takových případech je možné udržet Botallovu dučej otevřenou díky infuzi obsahující prostaglandin E1.

Obrázek: Otevřená Botallova dučej – schematický nákres. (Zdroj: Blausen.com staff (2014). Medical gallery of Blausen Medical 2014. WikiJournal of Medicine 1 (2). DOI: 10.15347/wjm/2014.010. ISSN 2002-4436. - Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33041254)

Viz také Botallova dučej.