otevřená Botallova dučej

Otevřená Botallova dučej je jedna z vrozených srdečních vad. Ductus arteriosus (neboli Botallova dučej) je malá céva, která u nenarozených dětí propojuje aortu s plicnicí a po narození se uzavírá. Pokud se tak nestane, což nastává nejčastěji u předčasně narozených dětí, mluvíme o otevřené (patentní, perzistentní) Botallově dučeji. Pokud je tento defekt velký, dochází ke značnému vtoku krve z aorty do plicnice. Plíce jsou tak překrvené, zatímco zbytek těla je, navzdory zvýšené srdeční námaze, prokrven méně. I při tomto defektu dochází ke zvýšenému namáhání pravého srdce. U některých vrozených srdečních vad může nicméně otevřená Botallova dučej paradoxně zachránit život, neboť umožňuje výměnu krve mezi plicním a tělním oběhem. V takových případech je možné udržet Botallovu dučej otevřenou díky infuzi obsahující prostaglandin.

Související příspěvky:

Vyhledat „otevřená Botallova dučej“ na NZIP