zkrat

Zkrat v souvislosti s kardiologií je způsob proudění krve v srdci, který se odchyluje od normálního stavu. Zjednodušeně řečeno se jedná o existenci „zkratky“ mezi systémovým oběhem a plicním oběhem – neboli otvoru, který by uvnitř srdce správně neměl být (např. defekt komorového septa, defekt síňového septa, otevřená Botallova dučej). O zkratu se obvykle hovoří v souvislosti s některou z vrozených srdečních vad.

Viz také levopravý zkrat, pravolevý zkrat, vrozené srdeční vady.

Související příspěvky: