vrozené vývojové vady

Vrozené vývojové vady vznikají v důsledku genetických poruch nebo působení vnějších vlivů během těhotenství. Mezi vnější vlivy se řadí zejména:

Závažnost vrozených vývojových vad se pohybuje od relativně snadno léčitelných (např. koňská noha) přes závažné (např. Treacher Collinsův syndrom) až po ty, které nejsou slučitelné se životem (např. pokud chybí nějaký životně důležitý orgán).

Viz také vrozený, genetická porucha, vrozené srdeční vady.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Vrozené vývojové vady