vrozené vývojové vady

Vrozené vývojové vady vznikají v důsledku dědičných poruch nebo působení vnějších vlivů během těhotenství. Mezi vnější vlivy se řadí zejména onemocnění matky (zvláště pak virovými onemocněními, jako jsou např. zarděnky nebo příušnice, nebo i jinými nemocemi, jako je např. toxoplazmóza), nedostatek vitamínů, teratogenní látky (vedlejší účinky léků, konzumace alkoholu, užívání drog) a škodlivé fyzikální vlivy (rentgenové a ionizující záření).

Pojem souvisí s kategoriemi:

Vrozené vývojové vady
Vyhledat „vrozené vývojové vady“ na NZIP