defekt

Defekt je odborný výraz pro vadu či poruchu. Tento výraz se používá pro široké spektrum vad: od jednoduchých (např. široká škála zubních defektů) až po život ohrožující (např. některé vrozené srdeční vady).

Odvozené přídavné jméno je defektní.

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz defekt.