defekt

Defekt je odborný výraz pro vadu či poruchu. Tento výraz se používá pro široké spektrum vad: od jednoduchých (např. široká škála zubních defektů) až po život ohrožující (např. vrozené srdeční vady: defekt atrioventrikulárního septa, defekt komorového septa, defekt septa síní apod.

Odvozené přídavné jméno je defektní.