kordocentéza

Kordocentéza je prenatální vyšetření, při kterém lékař odebírá vzorek krve z pupečníku nenarozeného dítěte (plodu). Odebraný vzorek je pak odeslán do specializované laboratoře za účelem zjištění případných abnormalit. Získané bílé krvinky plodu lze využít k vyšetření karyotypu (kompletního souboru chromozomů) či k jiným vyšetřením, jejichž cílem je vyloučit u plodu chromozomální abnormality či některá dědičná onemocnění. Krev plodu lze kromě toho použít i ke stanovení krevní skupiny plodu, k diagnostice případné infekce plodu apod.

Viz také -centéza.