karyotyp

Karyotyp je kompletní soubor chromozomů konkrétního člověka. Typická lidská buňka obsahuje 23 párů chromozomů (22 párů autozomů a jeden pár pohlavních chromozomů, XX nebo XY), celkem tedy 23 × 2 = 46 chromozomů. Výjimkou jsou spermie a vajíčka, které obsahují pouze 23 chromozomů (od každého páru pouze jeden).

Pojem „karyotyp“ se někdy používá i k označení laboratorně vytvořeného obrazu (fotografie) chromozomů, které byly izolovány z jedné buňky a uspořádány v číselném pořadí (od 1 do 23, viz obrázek níže). Takto vytvořený karyotyp lze použít k vyhledávání chromozomálních abnormalit (tj. abnormalit v počtu nebo struktuře chromozomů).

Obrázek: Normální mužský karyotyp, neboli sada 23 párů chromozomů. (Zdroj: MUDr. Romana Mihalová, Cytogenetická laboratoř ÚBLG a VFN 1. LF UK, 2010, https://www.wikiskripta.eu/index.php?curid=6342)

Viz také chromozom.