abnormální

Abnormální znamená „nenormální“ nebo „odchylný“ (od toho, co je považováno za „normu“). Lékaři tak mohou mluvit o abnormálním chování, abnormálním nálezu nějakého vyšetření apod.

Odvozené podstatné jméno je abnormalita.