prenatální vyšetření

Prenatální vyšetření je jakékoli vyšetření, které se používá k odhalení některých genetických vad nebo vrozených vývojových vad nenarozeného dítěte (plodu). Prenatální diagnostika se zaměřuje zejména na takové vady, které jsou buď neslučitelné se životem, nebo by snížily kvalitu života dítěte do takové míry, že by rodiče mohli dát přednost interrupci.

Konkrétní příklady prenatálních vyšetření jsou amniocentéza, odběr choriových klků či kordocentéza.

Viz také prenatální.