předpona hyper-

hyper- je předpona, která znamená „ nad, vysoký, zvýšený, nadměrný“. Příklady:

Opakem předpony hyper- je předpona hypo-.