kontrakce

Kontrakce je výraz pocházející z latiny a doslova znamená „stažení“ nebo „stah“. V souvislosti s lékařstvím se nejčastěji užívá pro svalovou kontrakci.

Odvozené sloveso je kontrahovat.

Opakem kontrakce je relaxace.