omega-9 mastné kyseliny

Omega-9 mastné kyseliny neboli omega-9 nenasycené mastné kyseliny jsou nenasycené mastné kyseliny, jejichž „vnitřní“ (chemická) struktura se vyznačuje přítomností tzv. dvojné vazby mezi devátým a desátým atomem uhlíku (počítáno od „konce řetízku“, představíme-li si mastnou kyselinu zjednodušeně jako řetízek „kuliček“, tzn. atomů uhlíku).

Obrázek: Zjednodušeně znázorněná chemická struktura omega-9 mastné kyseliny, v tomto případě kyseliny olejové. Konec každé úsečky (není-li na ní zakreslen atom jiného chemického prvku, např. kyslíku) znázorňuje jeden atom uhlíku. V případě omega-9 mastných kyselin se první dvojná vazba nachází mezi devátým a desátým atomem uhlíku (znázorněno červeně). (Zdroj: depositphotos.com)

Na rozdíl od omega-3 a omega-6 mastných kyselin se omega-9 mastné kyseliny neřadí mezi esenciální mastné kyseliny. Lidské tělo si je může samo vytvořit z nenasycených tuků, proto nejsou ve stravě esenciální.

Viz také mastné kyseliny, omega-3 mastné kyseliny, omega-6 mastné kyseliny.

Související příspěvky: