ganglion

Ganglion je shluk buněčných těl neuronů v periferním nervovém systému. Ganglia jsou často vzájemně propojena a vytvářejí komplikované nervové pleteně. U člověka rozlišujeme tři hlavní skupiny ganglií. Jsou to:

Pozor: Ganglion není totéž co bazální ganglia!

Terminologická poznámka: Výraz „ganglion“ je středního rodu a skloňuje se následovně:

  jednotné číslo množné číslo
1. pád ganglion ganglia
2. pád ganglia ganglií
3. pád gangliu gangliím
4. pád ganglion ganglia
5. pád ganglion ganglia
6. pád gangliu gangliích
7. pád gangliem ganglii

Viz také neurony, periferní nervový systém.