5-HT2C (receptor)

5-HT2C je receptor (specializovaný protein), na který se váže serotonin (jakožto ligand). Receptory 5-HT2C se podílejí na regulaci značného množství fyziologických funkcí organismu, jako je například regulace tělesné teploty, spánku, chuti k jídlu apod. Podílejí se však i na mnoha patologických stavech, jako je schizofrenie, úzkostné poruchy, deprese apod. Proto jsou receptory 5-HT2C předmětem zájmu farmakologického výzkumu: například agomelatin je antagonistou 5-HT2C receptorů.