úzkostné poruchy

Úzkostné poruchy patří mezi poměrně častá duševní onemocnění. Vyznačují se nadměrnými, nepříjemnými a opakujícími se pocity úzkosti. Tyto pocity mohou vyvolávat i různé tělesné příznaky, jako je např. zrychlená srdeční frekvence, rozechvělost apod. Odborníci rozlišují různé typy úzkostných poruch, např. generalizovaná úzkostná porucha, různé fobie, panická porucha apod.

Viz také porucha.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Úzkostné poruchy