úzkostné poruchy

Úzkostné poruchy patří mezi poměrně častá duševní onemocnění. Vyznačují se nadměrnými, nepříjemnými a opakujícími se pocity úzkosti. Tyto pocity mohou vyvolávat i různé tělesné příznaky, jako je např. zrychlená srdeční frekvence, rozechvělost apod. Odborníci rozlišují různé typy úzkostných poruch, např. generalizovaná úzkostná porucha, různé fobie, panická porucha apod.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Úzkostné poruchy