deprese

Deprese neboli depresivní onemocnění je duševní onemocnění, které se projevuje mj. sklíčeností. Mohou se objevit i další příznaky, jako je např. pocit beznaděje nebo sociální stažení. Existují různé formy deprese, které se od sebe vzájemně liší především délkou trvání onemocnění a závažností jeho projevů. Deprese v klinickém slova smyslu je závažné onemocnění: nelze jej zaměňovat se stavem, kterým laická veřejnost označuje přechodný smutek či nechuť, s nimiž se během života setká každý z nás.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Deprese a bipolární porucha